Spitalul Orășenesc “Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante si temporar vacante.

Regăsiți mai jos detalii privind anunțurile, metodologiile și tematicile de concurs:

Anunțuri:

Metodologii:

Tematici:

Bibliografie: