Citește despre COVID-19

telefon

Compartiment primiri urgențe 0799.863.952

Operator de date cu caracter personal numărul 34302

Buton Feedback
ASOC
Logo Spital Bicaz
ANMCS

Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante si temporar vacante.

Regăsiți mai jos detalii privind anunțurile, metodologiile și tematicile de concurs:

Anunțuri:

Metodologii:

Tematici:

Bibliografie: