Citește despre COVID-19

telefon

Compartiment primiri urgențe 0799.863.952

Operator de date cu caracter personal numărul 34302

Buton Feedback
ASOC
Logo Spital Bicaz
ANMCS

Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz

Misiunea noastră este sănătatea  dumneavoastră

Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz este o unitate sanitară care asigură servicii medicale de asistență medicală curativă, preventivă și de recuperare, într-un mediu sigur și confortabil astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri.

N

Doctori experimentați

La Spitalul Orășenesc “Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz avem o echipă de doctori experimentați și pasionați.

N

Ambulatoriu integrat

Medicii noștri oferă consultații în cadrul cabinetelor medicale din ambulatoriu integrat.

N

Disponibili 24/24

Suntem la dispoziția dumeavoastră in fiecare zi.

N

Spitalizare de zi

Consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicație, monitorizare și supraveghere, cazare și masă.

N

Spitalizare continuă

Serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă și de zi se acordă pe baza biletului de internare eliberat de medicul de familie.

N

Decontat de CAS

Pentru pacienții asigurați serviciile medicale spitaliceşti și ambulatorii sunt decontate prin contract cu CAS.

Strategia spitalului nostru

Compartimentele noastre

La Spitalul Orășenesc ”Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz oferim servicii medicale pentru mai multe specialități.

Puteți vedea mai jos compartimentele noastre medicale.

doctor

Compartiment Medicină internă

Activitatea medicală pune accentul pe abordarea globală a pacientului, cu o viziune unitară asupra stării sale de sănătate și prin controale de specialitate neurologice și cardiologice.

Chirurgie

Compartiment Chirurgie generală

Activitatea medicală are ca obiectiv principal tratarea pacienților cu afecțiuni chirurgicale acute, mici intervenții.

– ORL

– Urologie 

Urgente medicale

Compartiment Primire urgențe

C.P.U este deschis tuturor pacienților care solicită acordarea asistenței medicale de urgență în urma apariției unor acuze acute noi sau pe fondul unor afecțiuni cronice.

ORL
doctor

Compartiment Geriatrie-Gerontologie

Geriatria, ramura medicinei care se ocupă cu diagnosticul şi tratamentul bolilor si problemelor specifice vârstnicilor.

Doctor

Compartiment Recuperare medicală, medicină fizică și balneologie

radiologie

Compartiment Radiologie și imagistică medicală

Deservește toate compartimentele din spital și ambulatoriu, pentru diagnosticare.
Pediatrie

Compartiment Pediatrie

 Activitatea medicală are ca obiectiv principal tratarea pacienților sub vârsta de 16 ani cu afecțiuni acute. 

Doctor

Compartiment Îngrijiri Paliative

Se adresează tuturor bolnavilor cu speranță redusă de viață, bolnavi cronici care nu mai urmează un tratament, cu scopul îmbunătățirii calității vieții până în momentul decesului.

Misiunea noastră este sănătatea dumneavoastră

0799.863.952

secretariat@spitalbicaz.ro

Str. Barajului, nr. 31, Bicaz