REGULI DE COMPORTAMENT PENTRU VIZITATORI

PROGRAM DE VIZITE

conform Ordinului Ministerului Sănătății Nr. 1.284 din 17 decembrie 2012, programul de vizită al aparținătorilor pacienților internați în Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz se realizează:

Luni – Vineri 15 00 – 20 00
Sâmbătă – Duminică 10 00 – 20 00
 REGULI DE COMPORTAMENT PENTRU VIZITATORI

 • Accesul vizitatorilor in spital este permis numai în timpul programului de vizită;
 • In situația unei epidemii declarate sunt total interzise vizitele la pacienții internați;
 • La intrarea în spital vizitatorii vor fi înscriși obligatoriu în registrul de evidenta vizitatori în baza cărții de identitate și vor primi un ecuson care sa ateste calitatea de vizitator.
 • Vizitatorii vor purta echipamentul de protecție corespunzător la intrarea în salon
 • În compartimentele spitalului nu este permis accesul vizitatorilor care prezintă boli infecto-contagioase;
 • La plecarea din spital vizitatorul va înapoia personalului de pază ecusonul primit reluându-și cartea de identitate de la acesta;.
ESTE STRICT INTERZIS:
 • accesul vizitatorilor în următoarele zone:

săli de operații, sala de naștere, compartimentul de sterilizare, farmacie, bloc alimentar, precum și la pacienții cu risc crescut din celelalte compartimente;

 • fumatul în spital
 • să se intervină, prin orice modalitate, în îngrijirile medicale ale pacienților;
 • să se intervină la aparatura medicală, instalațiile electrice, instalații de protecție împotriva incendiilor şi mijloacele tehnice de primă intervenție în caz de incendiu;
 • producerea de zgomote prin strigăte, larmă cât și prin utilizarea de aparate radio, CD-playere etc;
 • să se afecteze curățenia pe spațiile interioare şi exterioare spitalului;
 • să deranjeze pacienții vizitați, alți pacienți şi să se așeze pe paturile acestora;
 • vandalizarea mobilierului de decor (bănci, coșuri de gunoi, uși, aviziere, etc.): zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanță, demontarea, distrugerea sau degradarea oricăror elemente constructive, decorative sau mobilier.

Persoanele care cauzează astfel de prejudicii în mod direct sau indirect, vor acoperi integral costul reparării sau înlocuirii acestor bunuri;

 • să aducă pacienților alimente interzise de către medicul curant, băuturi alcoolice, țigări;
 • accesul la documentele medicale ale pacienților, toate informațiile despre pacienți vor fi solicitate direct medicului curant;
 • accesul cu echipament video si audio şi înregistrarea audio și video, fără acordul prealabil scris al conducerii;
 • afișajul, vânzările ambulante, distribuția materialelor publicitare;
VIZITATORII AU OBLIGAȚIA:
 • să arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natură, exclusiv în locurile special amenajate în acest sens;
 • să se spele pe mâini la intrarea şi ieșirea din salon;
 • să respecte instrucțiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
 • să nu aducă în stare de neutilizate semnele, afișele, marcajele sau altele asemenea destinate apărării împotriva incendiilor;
 • să anunţe orice eveniment observat şi care poate produce o situație de urgență;
 • să respecte indicațiile personalului unității sanitare în cazul producerii unui incendiu, pentru evacuarea în siguranță a spatiilor.
 • sa nu își lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de zona din spital în care se află, personalul spitalului nefiind responsabil de eventuala dispariție a acestora.

 

Important:

 • Aparținătorii care solicită să stea în spital în calitate de însoțitori alături de pacienții internați o pot face doar cu acordul conducerii/medicului curant şi achitarea la casieria spitalului a contravalorii acestui serviciu.
 • Nu punem la dispoziția aparținătorilor paturi suplimentare;