Citește despre COVID-19

telefon

Compartiment primiri urgențe 0799.863.952

Operator de date cu caracter personal numărul 34302

Buton Feedback
ASOC
Logo Spital Bicaz
ANMCS

Posturi vacante – 2021

  ANUNȚ concurs FARMACIST ȘEF pentru farmacia cu circuit închis.         – CENTRALIZATOR – privind notele finale pentru farmacist șef        – TABEL – privind rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției de farmacist șef...

ANUNȚ

Prestări Servicii de ”Proiectare reabilitare și recompartimentare laborator de radiologie și imagistică medicală” Cod CPV: 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice SPITALUL ORĂȘENESC ”SF. IERARH NICOLAE” BICAZ intenționează să...

Concurs pentru ocupare posturi vacante

Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante si temporar vacante. Regăsiți mai jos detalii privind anunțurile, metodologiile și tematicile de concurs: Anunțuri:...

concurs

Tematica concursului din 07.09.2015:  * Asistent medical generalist * Asistent medical pediatrie * Asistent medical obstetrica ginecologie * Asistent medical balneofizioterapie