Citește despre COVID-19

telefon

Compartiment primiri urgențe 0799.863.952

Operator de date cu caracter personal numărul 34302

Buton Feedback
ASOC
Logo Spital Bicaz
ANMCS

Regulamente

Regulamentul Intern SOB (RI SOB)

Este un instrument de conducere care descrie structura spitalului, prezintă, pe diferitele ei componente, atribuții, competente, niveluri de autoritate, responsabilități, mecanisme de relații.

Regulamentul de Organizare și Funcționare SOB (ROF SOB)

Este document intern elaborat cu consultarea sindicatului și cuprinde următoarele categorii de dispoziții:
a) reguli privind protecția, igiena şi securitatea în muncă în cadrul spitalului;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;
c) drepturile şi obligațiile angajatorului şi al angajaților;
d) procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii în spital;
f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinară;
h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;
i) criteriile și procedurile de evaluare profesională a angajaților;