Citește despre COVID-19

telefon

Compartiment primiri urgențe 0799.863.952

Operator de date cu caracter personal numărul 34302

Buton Feedback
ASOC
Logo Spital Bicaz
ANMCS

Comitetul Director

Comitetul Director al Spitalului Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz (CDSOB)

  • Dr. Letiția Gabriela DAMOC – Manager

  • Ec. Valentina HAIDĂU – Director financiar-contabil