Citește despre COVID-19

telefon

Compartiment primiri urgențe 0799.863.952

Operator de date cu caracter personal numărul 34302

Buton Feedback
ASOC
Logo Spital Bicaz
ANMCS

Donează 3,5 %

Donează 3,5 %

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care optează  pentru virarea unei sume reprezentând până  la 3,5% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau unităților de cult;

pentru mai multe informații accesează:

DECLARATIA 230_ASVM