Criterii de internare

Criteriile de internare propuse de unitatea noastră sunt cele prevăzute la Cap.II, lit F, pc.3 din Anexa nr.1 la HG 161/2016:

”3. Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngriJiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a)  nașterea;
b)  urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau care au acest potențial, ce
necesită supraveghere medicală continuă;
c)  afecțiuni pentru care diagnosticul și/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.”