Citește despre COVID-19

telefon

Compartiment primiri urgențe 0799.863.952

Operator de date cu caracter personal numărul 34302

Buton Feedback
ASOC
Logo Spital Bicaz
ANMCS

Proiecte

Proiect Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Vaslui, Bacău și Neamț – Cod SMIS: 125390

Proiect Îmbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la servicii medicale de urgență –  Cod SMIS 125389