Citește despre COVID-19

telefon

Compartiment primiri urgențe 0799.863.952

Operator de date cu caracter personal numărul 34302

Buton Feedback
ASOC
Logo Spital Bicaz
ANMCS

Pachetele de servicii medicale & tarifele corespunzătoare

Informații privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare serviciilor medicale contractate

informațiile privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare sunt afișate de furnizori în formatul stabilit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pus la dispoziție furnizorilor de Casa de Asigurări de Sănătate Neamț.
Informațiile sunt afișate și pe suport de hârtie la sediul spitalului


2021
1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienților în regim de spitalizare continuă sunt:                                   
a) urgență medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viața pacientului sau care au acest potențial până la rezolvarea situației de urgență;
b) boli cu potențial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului;
c) nașterea.

1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienților în regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgenţă medico-chirurgicală;   
                    

a1)Tarif  pe serviciu medical (lei)
Urgență medico-chirurgicală în camerele de gardă57 lei/pacient
Urgență medico-chirurgicală în structurile de urgență din cadrul spitalelor pentru care finanțarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătății 171 lei/pacient
a2)Tarif  pe caz
rezolvat medical (lei)
Avort fals  97,77 lei
Avort spontan incomplet, fără complicații 98,84 lei
Plagă deschisă a degetului (degetelor) fără vătămarea unghiei 246,68 lei
Plagă deschisă a altor părți ale pumnului și mâinii245,74 lei
  1. b) epidemiologic pentru bolnavii care necesită tratament în afecțiuni care nu necesită izolare:

 

Tarif maximal pe
serviciu medical (lei)

Tratamentul şi profilaxia rabiei cu antitetanic

171 lei/administrare

Tratamentul şi profilaxia rabiei fără antitetanic

111 lei/administrare

Monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor 

130 lei/asigurat/ trimestru

Pentru criteriul urgență medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligația să evalueze situație medicală a pacientului și să îl externeze dacă serviciile medicale de urgență nu se mai justifică. Pentru spitalizarea continuă, la solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicești de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgență.

spitalbicaz.ro/wp-content/uploads/2021/09/Lista-tarife-neasigurati-2021-1.pdf(se deschide într-o filă nouă)

LISTA CU TARIFELE PENTRU SERVICIILE MEDICALE DIVERSE EFECTUATE IN AMBULATORIU PENTRU PACIENȚII NEASIGURAȚI


2020

LISTA CU TARIFELE PENTRU SERVICIILE MEDICALE DIVERSE EFECTUATE IN AMBULATORIU PENTRU PACIENȚII NEASIGURAȚI

–––––––––––––––––––––––––-

2019

Tarife servicii medicale Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz

conform cu  art. 7 lit. c) punctul 2, art. 24 lit. a) punctul 2, art. 42 lit. a) punctul 2, art. 59 lit. a) punctul 2, art. 74 lit. a) punctul 2, art. 92 alin. (1) lit. a) punctul 2 și art. 141 lit. a) punctul 2 din anexa 2 la H.G. nr. 140/ 2018–––––––––––––––––––––––––-

2018

Tarife Norme Contract Cadru

Nr. crt.   Tip furnizor   Fișiere
1   Spital   PDF
2   Recuperare   PDF
3   Clinice   PDF

Tarife servicii medicale Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz

Servicii cu plata ambulator

Servicii spitalizare de zi – caz medical

Servicii spitalizare de zi – caz chirurgical

Servicii spitalizare de zi

Spitalizare continua

Alte servicii cu plata–––––––––––––––––––––––––-

2017

Tarife Norme Contract Cadru

Tarife servicii medicale Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz

– Servicii cu plata ambulator

– Servicii spitalizare de zi – caz medical

– Servicii spitalizare de zi – caz chirurgical

– Servicii spitalizare de zi

– Alte servicii cu plata