Citește despre COVID-19

telefon

Compartiment primiri urgențe 0799.863.952

Operator de date cu caracter personal numărul 34302

Buton Feedback
ASOC
Logo Spital Bicaz
ANMCS

Programare online

Programează-te online pentru a câștiga timp

Programarea online îți permite să te prezinți la data și ora aleasă pentru a rezolva mai rapid interacțiunile cu instituția.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA CONSULTAŢIILOR ÎN AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI

  • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor și afecțiunilor stabilite prin norme (Anexa nr. 13), care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu
  • Cardul de asigurat, adeverință înlocuitoare card;
  • Buletin de identitate sau carte de identitate (original și copie)
  • Pentru eliberarea concediului medical: adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
  • Certificat de naștere în cazul minorilor (0-14 ani)
  • Formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul);
  • Cupon de pensie.