Contract CAS

logo

PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA SUB NICIO FORMĂ PLĂȚI SUPLIMENTARE, CU EXCEPȚIA:

  • Coplății în valoare de maxim 10 lei/spitalizare continuă.
  • Contravalorii serviciilor hoteliere (cazare și masă) cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea asiguraților.
  • Contribuția personală a asiguraților pentru aceste servicii este de maxim 300 lei/zi.