Citește despre COVID-19

telefon

Compartiment primiri urgențe 0799.863.952

Operator de date cu caracter personal numărul 34302

Buton Feedback
ASOC
Logo Spital Bicaz
ANMCS

Sponsorizări/Donații

SPITALUL  ORĂȘENESC ”SF. IERARH NICOLAE” BICAZ,

Mulțumește asociațiilor, societăților și persoanelor fizice care, în contextul actual, și-au arătat disponibilitatea de a ne sprijini cu donații în bani, medicamente, aparatură, echipamente de protecție, alimente și materiale sanitare.

Generozitatea dumneavoastră a fost unul dintre factorii importanți care a contribuit la reușita obiectivelor propuse. Ne simțim onorați și mândri totodată că ne-ați ales, ne-ați sprijinit la nevoie și contăm și pe viitor pe susținerea dumneavoastră!

Pentru cei care doresc să susțină în continuare aceste acțiuni vă comunicăm mai jos conturile spitalului în care se pot face donații/sponsorizări:

IBAN: RO04TREZ49421F370100XXXX pentru LEI, deschis la TREZORERIA BICAZ, CUI: 2614473

Persoana de contact : ec.Valentina Haidău – director financiar-contabil,  tel:0725221037, e-mail: dfinanciar@spitalbicaz.ro

Dorim să precizăm că, pentru perioada imediat următoare, de strictă necesitate sunt echipamentele de protecție, în conformitate cu recomandările Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (www.cnscbt.ro).

LISTA SPONSORILOR ȘI DONATORILOR – PERSOANE FIZICE, ASOCIAȚII ȘI SOCIETĂȚI