Citește despre COVID-19

telefon

Compartiment primiri urgențe 0799.863.952

Operator de date cu caracter personal numărul 34302

Buton Feedback
ASOC
Logo Spital Bicaz
ANMCS

Coduri etice și deontologice

Cod etic si deontologic SOBCod etic si deontologic SOBCodul de conduita etica și profesionala al personalului din cadrul Spitalului Orășenesc Sf. Ierarh Nicolae Bicaz
Colegiul medicilor din România (CMR)
Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR)
Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei şi al asistentului medical din România
Jurământ profesional asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România
Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România
Codul deontologic al juriștilor din România
La primirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor şi Asistenților Medicali din România, asistentul medical generalist, moașa și, respectiv, asistentul medical depun următorul jurământ:
“În numele Vieții și al Onoarei, Jur    să îmi exercit profesia cu demnitate, să respect ființa umană și drepturile sale 
și să păstrez secretul profesional.
 Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea și pacien tconsiderații de naționalitate, rasă, religie,

apartenență politică sau stare socială.
Voi păstra respectul deplin pentru viața umană chiar sub amenințare şi nu voi utiliza cunoștințele mele medicale contrar legilor umanității.
Fac acest jurământ în mod solemn și liber!”

 

.