Notă de informare

Privind drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate/manuale. Scopul prelucrării datelor este: prestarea serviciilor medicale în condiţii optime şi raportarea acestora în vederea decontării şi realizării statisticilor naţionale; raportarea datelor solicitate către instituţiile abilitate prin lege.

Sunteţi obligat(a) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare:

  • în realizarea scopului „servicii de sănătate” ce pot fi acordate pacienţilor
  • în realizarea scopului „servicii de sănătate” ce pot fi acordate pacienţilor beneficiari ai unor programe naţionale de sănătate derulate în cadrul instituţiei noastre
  • pentru raportarea datelor privind angajaţii către Registrul de Evidenţă a Salariaţilor.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de aceste servicii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, Direcţia de Sănătate Publică Neamţ, Ministerul Sănătăţii, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi alte instituţii publice implicate în servicii de sănătate.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul sa va opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, managerului Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz. De asemenea vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

*Observaţie:

  • Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
  • Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).
  • Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu.
  • Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.