Citește despre COVID-19

telefon

Compartiment primiri urgențe 0799.863.952

Operator de date cu caracter personal numărul 34302

Buton Feedback
ASOC
Logo Spital Bicaz
ANMCS

Consiliul de Administrație (CA)

Membri titulari CA 

Nr.crt. Instituția care l-a desemnat Nume si prenume Calitate în CA
1. Ordinul Asistenților Filiala Neamț D-l Sîrbu Puiu

 

as. med. pr.

Membru
2. Ministerul Sănătății prin DSP Neamț D-na Dr. Șerban Elena

 

Șef compartiment – DSP Neamț

Membru
3. Ministerul Sănătății prin DSP Neamț D-na Dr. Grădinaru Mirela

 

Șef Departament Supraveghere în Sănătate Publică

Membru
4. Primăria orașului Bicaz D-na Ec. Croitorul Elena-Alina

 

Primăria Or. Bicaz

Presedinte
5. Consiliul Local Bicaz D-na Budacă Florica

 

consilier local Bicaz

Membru
6. Consiliul Local Bicaz D-l Florea Constantin 

 

consilier local Bicaz

Membru
7. Colegiul Medicilor

 

Filiala Neamț

D-na Dr. Țicală Gina-Iuliana

 

medic primar Dermato-venerologie

Membru
8. Sindicatul

 

“Solidaritatea Sanitara”

D-na Ion Mihaela Simona

 

as.med.pr.

Invitat

 Membri supleanți CA 

1. Ministerul Sănătății prin DSP Neamț D-na ec. Jugănaru Elena

 

consilier principal DSP Neamț

Membru
2. Ministerul Sănătății Neamț D-l ing. Manole Victor-Ovidius
șef serviciu administrativ DSP Neamț
Membru
3. Consiliul Local Bicaz D-l ing. BULAI Daniel
consilier local Bicaz
Membru
4. Consiliul Local Bicaz D-l MĂTASE Iulian
consilier local Bicaz
Membru
5. Primarul orașului Bicaz D-l ing. SĂLĂGEAN NICOLAE
Primar Oraș Bicaz
Invitat permanent